Geschiedenis

van de

pleegzorg in Vlaanderen
 

 

 


Omhoog • Pleegzorg in de Vroegmoderne Tijd • Pleegzorg in de 19e eeuw • Pleegzorg in de 20e eeuw
 

index sitemap advanced

site search by freefind
 

 

 

 

Op deze website brengen we een explorerend en beschrijvend overzicht van personen en organisaties, situaties en vormen waarin pleegzorg voorkwam in Vlaanderen en voor zijn inwoners vanaf de zestiende tot het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw.

Eeuwenlang was pleegzorg een kwestie van onderling hulpbetoon en - voor zover georganiseerd of gereglementeerd - onderdeel van de plaatselijk georganiseerde armenzorg. Kinderen, ouderlingen, geesteszieken en gehandicapten werden, als een plaatsing nodig was, doorgaans uitbesteed in gezinnen. Pleegzorg was in dat geval het goedkopere alternatief voor plaatsing in een instelling. Later treedt de residentiŽle opvang meer op de voorgrond.

Beide modellen kregen geregeld tegenkanting. Het falen van het ene was vaak het ultieme argument ten voordele van het andere, en omgekeerd. Vandaag zijn de scherpe kanten van het debat afgerond. De grote instellingen van weleer kregen een meer vriendelijke structuur en beter opgeleid personeel. In verschillende sectoren werden ook alternatieve voorzieningen uitgebouwd, zoals thuisbegeleiding, beschut wonen, dagcentra e.d.m.. Met deze zorg op maat verliezen beide modellen hun concurrentieel karakter.

 

 
 

 

Literatuur

 

In enkele tijdschriften vind je artikels waarin ik dieper inga op bepaalde aspecten van de geschiedenis van de pleegzorg :

  • verschenen in Onder Dak, tijdschrift voor pleegzorg, een uitgave van de Federatie Pleegzorg :

Goede voorlichting kan helpen. Waar komen onze pleeggezinnen vandaan ?
jg 8, nr 3, september 1998.

Vakantieplaatsingen.
jg 8, nr 2, juni 1998.

Gezinsgericht werken luidt de nieuwe boodschap. De rol van natuurlijke ouders en pleegouders geschiedkundig bekeken.
jg 7, nr 4, december 1997.

Laatste loodjes wegen het zwaarst. Over centen en krenten in de vrije gezinsplaatsing.
jg 7, nr 2, mei 1997.

Pleegzorg voor gehandicapten. Een lange aanloop.
jg 6, nr 3, juli 1996.

Einde pleegplaatsing. Naar huis en terug ?
jg 5, nr 4, oktober 1995.

Infrarood en ultraviolet. De uitersten in pleegzorg en gezinsplaatsing.
jg 4, nr 3, juli 1994.

Pleegzorg en het oorspronkelijke gezin. Vruchten eener onwettelijke liefde.
jg 4, nr 4, oktober 1994.

Nieuwe diensten voor pleegzorg in de Bijzondere Jeugdbijstand (organisatie pleegzorg in historisch perspectief).
jg 3, nr 2, april 1993.

Pleegzorg als hulp aan minderjarigen en hun ouders. De vernieuwde jeugdbijstand.
jg 2, nr 2, april 1992.

Tussen wal en schip (private gezinsplaatsing).
jg 1, nr 2, april 1991.

 

  • verschenen in het Tijdschrift voor Welzijnswerk  (voorheen Welzijnswerkkroniek), een uitgave van het Vlaams Welzijnsverbond


Het opvoedingsperspectief in de pleegzorg. De toekomst begint vandaag.
jg 23, nr 224, december 1999.

Caleidoscopische pleegzorg in Vlaanderen naar zijn einde ?
jg 18, nr 174, maart 1994.

Jeugdbescherming en kinderwelzijn. De ontwikkeling van een justitieel en medisch model in de hulpverlening.
jg 15, nr 145, april 1991.

 

  • verschenen in Alert,  tijdschrift voor welzijnswerk en sociale politiek, een uitgave van het Pluralistisch Overleg Welzijnswerk :

"Een voor allen, allen voor een" : een (op)gedreven verzuchting ?
jg 18, nr 15, oktober 1992

 

 
 
Tussen 1979 en 2001 werkte ik als gezinsbegeleider en coŲrdinator bij de dienst voor pleegzorg de Mutsaard in Antwerpen. Tijdens mijn studies politieke en sociale wetenschappen legde ik me toe op de ontwikkelingen van de pleegzorg in Vlaanderen. Via deze link komt u terecht in deze geschiedenis. Van 2001 tot 2008 werkte ik voor de vzw de Hand. Deze vereniging overkoepelt verschillende voorzieningen in de bijzondere jeugdzorg. Momenteel schrijf ik over deze geschiedenis.
 


© Erik Zwysen, 1 februari 2003
laatste aanpassing 26 juli 2016