Ontwikkelingen in de pleegzorg

20e eeuw

De psychiatrische gezinsverpleging

 

 
 
Vroegmoderne Tijd • 19e eeuw • 20e eeuw
 
 

1967

 

De positie van Geel is nogal uniek. Met de herregeling in de zestiger jaren van de gezondheidszorg en de geestelijke gezondheidszorg werd ze ook steeds onduidelijker. Bovendien werd de zorg voor mentaal gehandicapten in 1967 afgehaakt van de psychiatrie. De wet van 27 juli 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, die de oude wet herschrijft, vormt echter een nieuwe basis om de gezinsverpleging te regelen.

Met de Koninklijke Besluiten die daarop volgen in 1991, wordt het begrip "funktie van psychiatrische gezinsverpleging" geÔntroduceerd. Hiermee bedoelt men "een hospitalisatievorm voor psychisch gestoorde patiŽnten, waarvan het psychisch en sociaal evenwicht enkel kan gehandhaafd blijven mits de permanente zorg verstrekt door een pleeggezin en de therapeutische begeleiding van een multidisciplinair behandelingsteam, binnen het organisatorische kader van een psychiatrische ziekenhuisdienst." ()

 

 
 


De kosten voor de "verpleging" vallen sinds enkele decennia ten laste van de ziekenfondsen, zoals andere hospitalisaties. Geel deelt in de dalende populatietrend van grote psychiatrische instellingen. Van iets meer dan 1300 gezinsplaatsingen in 1973, daalde het aantal tot ongeveer 700 in januari 1994.()
 

 


© Erik Zwysen, maart 1994
laatste aanpassing 08 januari 2017