Toonkunstenaarsvereniging

naam terug naar Antwerpse musici

ref-datum lidnr instrument/functie adres reden vermelding

Gallée Léon

192105
1072
eerelid

Galliaert B

192109
viool overleden

192112
nagedachtenis door Fl. Bosmans op AV 2 okt 1921 voor 4 onzer oudste leden, aangesloten sedert de stichting

der Vereeniging

Galliaert Bern

192007
viool-aannemer Rudolstr 20 Nieuw lid / of adresverandering

Galliaert F

192503
1360
Lijst der achterstallige leden 1924.

192504
1360
Uitgesloten

192510
1360
piano Jan Brydelstr 43 Berchem Adresverandering

192605
1360
piano Uitgesloten

Galliaert G

192305
1004
viool Zal voorgesteld worden ter uitsluiting aan de AV wegens achterstel van betaling

192603
1004
viool Uitgesloten

Galliaert H

192206
640
viool de Vrièrestr niet in regel met aanbetalingen

192211
640
viool De Vrièrestr 23 Uitgesloten wegens achterstel van betaling

192301
640
viool uitgesloten

Gamar L

192601
1746
slagwerk Anselmostr 70 Nieuw lid

Garitte

192006
ontslagnemend toezichter Neemt ontslag uit het bestuur.

192012
3 keer aanwezig op de gewone bestuursvergaderingen van 1 feb tot en met mrt 1920 (nam ontslag in 1920).

Garitte C

192211
lid lijst leden die vriendelijk verzocht worden zich in regel te stellen met de Samenwerkende Vennootschap

192307
orkest Dierentuin Nam deel aan vergadering van oud-orkestleden der Kon.Mij van Dierkunde op 3 juli 1923

Garitte C.J.C.

192105
lid pensioenkas lijst der leden aangesloten bij de pensioenkas, welke niet sparen

donderdag 18 februari 2016 Pagina 1 van 11
Eerste Vorige Volgende Laatste