Toonkunstenaarsvereniging

naam terug naar Antwerpse musici

ref-datum lidnr instrument/functie adres reden vermelding

Faes E

192301
lid Aanwezig op bijz. zitting op 25 dec 1922 betr het ontwerp om nieuwe jonge leden te onderwerpen aan een

proeftijd

Faes Eligius

192509
1669
saxofoon - Dancing-Uitstap Paalstr 139 Schooten Nieuw lid

Faes Lod

192105
46
lid beboet vwg niet bijwonen van de Alg. Verg. van 3 apr 1921

192407
46
Lid nr 158 van de Samenwerkende Vennootschap

Faes P.J.Ed.

192105
lid pensioenkas lijst der leden aangesloten bij de pensioenkas, welke niet sparen

Faes Ph

192510
163
cello Leopoldlei 47 Brasschaet Adresverandering

192603
163
cello Ontslag

Falck

192105
piano Happaertstr 23 beschikbaar 's namiddags tot 7 uren

192601
Deed de stemopneming bij de bestuursverkiezingen van januari 1926

192601
Op 3, 4 en 7 jan zetelde hij als bijzitter bij de bestuursverkiezingen van jan 1926

Falck Ferd

192501
fluit Speelt op het sluitingsconcerto van de jubileumvieringen van de vereniging op 10 april 1925

Falck Ferdinand

192504
-219
lid mutualiteit Ledenlijst op 1 april 1925; lid bij mutualiteit persoonlijk aangesloten

Falck J

192009
schrijver afdeling Nieuwe functie in het op 22 aug 1920 heringerichte bestuur van de afdeling 'orkestmeesters-aannemers-

orkestleiders'

192101
piano Happaertstr 23 adresverandering

192611
kandidaat bestuurslid Aangesteld als bijgevoegd bestuursraadslid na de bestuurslid bij de bestuursverkiezing van 21 nov 1926

Falck Jul

192407
436
Lid nr 234 van de Samenwerkende Vennootschap

Falck Julius

192504
-209
lid mutualiteit Ledenlijst op 1 april 1925; lid bij mutualiteit persoonlijk aangesloten

dinsdag 31 mei 2011 Pagina 1 van 7
Eerste Vorige Volgende Laatste