Toonkunstenaarsvereniging

naam terug naar Antwerpse musici

ref-datum lidnr instrument/functie adres reden vermelding

De Maerschalck

192605
44
fluit Moonsstr 2 Heringeschreven (gegevens vlg het lijstje 'verbeteringen adresboekje' in bijvoegsel van De Toonkunstenaar)

De Maeschalck

192503
44
Lijst der achterstallige leden 1924.

De Maesschalck G

192405
44
fluit Moonsstr 2 Adresverandering

192601
44
Uitgesloten vlg art.9,3e der 'huishoudelijke verordening onzer Standregels'.

192605
44
fluit Moonsstr 2 Heringeschreven (gegevens zoals vermeld op blz 4)

De Maesschalk G

192301
44
fluit Bresstr 22 nieuw lid

De Maeyer P

192510
1015
viool Tulpstr 33 Adresverandering

De Marneff Fr

192203
175
lid nog niet in bezit van zijn/haar nieuw ledenboekje

De Marneffe

192601
794
slagwerk naar Brussel Overschrijving (naar)

De Marneffe Des

192101
slagwerk Stuyvenbergstr 4 beschikbaar, geen eng.sl.

De Marneffe Frans

192407
175
slagwerk Heringeschreven

192410
175
slagwerk Plankenbergstr 33 Deurne Adresverandering

192509
175
slagwerk Plankenbergstr 33 Deurne Slecht adres - onbekend op aangeduid adres

192601
175
Uitgesloten vlg art.9,3e der 'huishoudelijke verordening onzer Standregels'.

192603
175
slagwerk Uitgesloten

De Marneffe Jan

192407
176
Lid nr 134 van de Samenwerkende Vennootschap

De Mayer L

192212
1015
viool Tulpstr 33 nieuw lid

De Meester

dinsdag 31 mei 2011 Pagina 1 van 9
Eerste Vorige Volgende Laatste