Toonkunstenaarsvereniging

naam naam zoals in de bron vermeld terug naar Antwerpse musici

ref-datum lidnr instrument/functie adres reden vermelding

Boccadoro G

192112 548 Boccadoro viool Van Maerlandstr 62 adresverandering

192203 548 Boccadoro G banjo, guittaar naar Oostende overschrijving (vertrek)

192209
Boccadoro banjo Statiestr 19; van Oostende overschrijving (aankomst)

192601
Boccadoro Vermeld bij de 'omhalingen' bij de ontvangen giften in het jaarverslag 1925

192601 548 Boccadero Uitgesloten vlg art.9,3e der 'huishoudelijke verordening onzer Standregels'.

192605 548 Boccadoro banjo Leopoldstr 1 Heringeschreven (deze gegevens van blz.4 zijn dezelfde als die vlg het lijstje 'verbeteringen adresboekje'

in bijvoegsel van De Toonkunstenaar)

192605 548 Boccadoro banjo Leopoldstr 1 Adresverandering

Bockmeyer R

192007
Bockmeyer R hobo Vooruitzichtstr 64 Borgerhout Adresverandering / of nieuw lid

Bodart K

192503 749 Bodart Lijst der achterstallige leden 1924.

192509 749 Bodart K piano Uitgesloten

Bode John

192101
Bode gelast met nazicht kasboek van de schatbewaarder

192103
Bode J lid Ondertekent jaarverslag 1920

192108
Bode John sekretaris mutualiteit nieuw bestuur sinds 24 juli 1921 van de "Toonkunstenaarsbond" (=mutualiteit).

192204
Bode bestuurslid dagorde AV 14 mei in het lokaal "Heilig Huisken" : herkiezing

192204
Bode lid Tussenkomst op AV van 2 apr 1922 mbt de verplichtende verbintenis

192206
Bode bestuurder pensioenkas Wordt op AV 14 mei 1922 vervangen als bestuurslid van de afdeling pensioenkas

192209
Bode lid Tussenkomst op AV van 23 juli 1922 nav discussie over toelating tot de vereniging van Lemaire (zoon)

en Frans Baut

192209
Bode John schrijver mutualiteit mededeling aan de leden

zaterdag 3 juni 2017 Pagina 1 van 14
Eerste Vorige Volgende Laatste